Agnieszka Wieczorkowska

Witam

Nazywam się Agnieszka. Jestem psychologiem-konsultantem a także specjalistą w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, członkiem The Chartered Institute of Personnel and Development w Irlandii (CIPD) - międzynarodowej organizacji zajmującej się HR i rozwojem pracowników. Przez ponad 7 lat pracowałam w fundacji korporacyjnej w Polsce, rozwijając ją, budując jej markę i dbając o jej wizerunek. W ramach działalności organizacji koordynowałam agencję pośrednictwa pracy, która specjalizowała się w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością. Prowadziłam projekty rekrutacyjne do spółek korporacji oraz firm w całej Polsce, konsultowałam w zakresie planowania kariery zawodowej, diagnozy potencjału zawodowego oraz prowadziłam coaching. Opracowywałam merytorycznie dokumenty projektowe i koordynowałam projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mające na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem. Prowadziłam konsultacje psychologiczne dla klientów fundacji.

Przez kolejne 7 lat mieszkałam w Irlandii, gdzie skupiłam się na działaniach mających na celu zwiększenie partycypacji migrantów w życiu społecznym i politycznym na Zielonej Wyspie oraz - jako pracownik Ambasady RP w Dublinie - poznawałam tajniki misji dyplomatycznej. Okres pobytu w Irlandii był asumptem do zgłębienia wiedzy na temat dwujęzyczności i doświadczenia w pracy z rodzinami i dwujęzycznymi dziećmi.

W 2014 roku, jako niezależna kandydatka startowałam w wyborach do władz miasta Dublina. Podjęłam decyzję o kandydowaniu ponieważ chciałam wnieść do rady miasta swoje doświadczenie i spojrzenie z perspektywy działaczki społecznej zaangażowanej w życie lokalnego społeczeństwa, matki wychowującej dwujęzyczne dziecko oraz migrantki, która wybrała Irlandię na swój drugi dom. Chciałam, aby głos mniejszości narodowych w Irlandii został usłyszany na szczeblu samorządowym oraz pragnęłam pokazać moim rodakom, że jeżeli jesteśmy gdzieś "na chwilę", warto angażować się, mieć wpływ na to, co dzieje się wokół nas, na naszej dzielnicy, w naszym mieście. Swoją postawą pragnęłam inspirować do działalności społecznej i promować aktywne obywatelstwo w myśl słów Lorda Roberta Baden-Powella, który powiedział, że prawdziwe szczęście polega na czynieniu dobra wokół siebie.

W 2014 roku nie uzyskałam mandatu radnej, ale zdobyłam bezcenne doświadczenie w prowadzeniu kampanii wyborczej w Irlandii oraz pokazałam, że można i trzeba angażować się w życie społeczne i polityczne kraju zamieszkania. Tym doświadczeniem dzieliłam się w kolejnych latach z innymi liderami mniejszości narodowych w Irlandii poprzez zaangażowanie w działalność Forum Polonia, organizacji której mam przyjemność być członkiem zarządu. Współpracując z Fundacją Szkoła Liderów oraz Instytutem Spraw Publicznych w Warszawie koordynowałam projekty aktywizacyjne, szkoląc liderów społeczności lokalnych, organizując staże samorządowe i zachęcając do jeszcze większego zaangażowania społecznego i politycznego w kraju zamieszkania.

Od 2015 decyzją Ambasadora RP w Irlandii byłam członkiem Komitetu Sterującego polsko-irlandzkiego Festiwalu pn. "PolskaEire" wspierając jego organizację przez kolejne 4 edycje.

W 2016 roku za działalność społeczną zostałam wyróżniona tytułem "Wybitnego Polaka w Irlandii" w kategorii "Osobowość", międzynarodowego konkursu Fundacji Godła "Teraz Polska". Statuetkę odebrałam podczas galii konkursu z rąk Szef Gabinetu Prezydenta RP Andrzeja Dudy – Sekretarza Stanu Pana Adama Kwiatkowskiego, Ambasadora RP w Irlandii Ryszarda Sarkowicza i Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" Krzysztofa Przybyła.

Aktualnie prowadzę konsultacje psychologiczne, sesje terapeutyczne oraz coaching przy wykorzystaniu nowych technologii. Jestem członkiem rady nadzorczej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego "Harmonia" w Polsce. Wraz z doktor Kingą Bokun pracujemy nad projektem świadczenia usług coachingowych, psychologicznych i przychiatrycznych zdalnie dla Polonii na całym świecie. Rozwijam projekt "eKonsultacji" czyli budowy platformy internetowej będącej centrum usług specjalistycznych.

Promuję CSR (społeczną odpowiedzialność biznesu) i wspieram sektor pozarządowy. Zajmuje się działalnością społeczną, koordynuję projekty społeczne i kulturalne. Wspieram w rozwoju kilka organizacji pozarządowych w Irlandii i Polsce.

Jeżeli masz pytania, propozycje, problemy lub chciałbyś podzielić się ze mną swoimi przemyśleniami, serdecznie zachęcam do kontaktu.

Agnieszka Wieczorkowska

Kontakt