Agnieszka Wieczorkowska

Witam

Nazywam się Agnieszka. Od ponad 5 lat mieszkam w Dublinie. Z zawodu jestem psychologiem, specjalistą w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, członkiem The Chartered Institute of Personnel and Development w Irlandii (CIPD) - międzynarodowej organizacji zajmującej się HR i rozwojem pracowników. Przez ponad 7 lat pracowałam w fundacji należącej do korporacji ubezpieczeniowej w Polsce, rozwijając ją, budując jej markę i wizerunek, koordynując w ramach jej działalności agencję pośrednictwa pracy, prowadząc projekty rekrutacyjne na różne stanowiska pracy oraz opracowując merytorycznie i koordynując projekty współfinansowane ze środków EFS mające na celu aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością w Polsce. Jako konsultant - psycholog udzielałam wsparcia psychologicznego oraz pomagałam wejść na rynek pracy tym, którym trudniej to uczynić z uwagi na różne ograniczenia, w tym istniejącą w społeczeństwie stygmatyzację osób z niepełnosprawnością.

Po przybyciu na Zieloną Wyspę skupiłam się na działaniach mających na celu zwiększenie partycypacji migrantów w życiu społecznym i politycznym w Irlandii i poznawałam tajniki misji dyplomatycznej. Zaś jako psycholog zgłębiałam wiedzę na temat dwujęzyczności i zdobywałam doświadczenie w pracy z dwujęzycznymi dziećmi.

W 2014 roku, jako niezależna kandydatka startowałam w wyborach do władz miasta Dublina. Podjęłam decyzję o kandydowaniu ponieważ chciałam wnieść do rady miasta swoje doświadczenie i spojrzenie z perspektywy działaczki społecznej zaangażowanej w życie lokalnego społeczeństwa, matki wychowującej dwujęzyczne dziecko oraz migrantki, która wybrała Irlandię na swój drugi dom.

Chciałabym, aby głos mniejszości narodowych w Irlandii został usłyszany na szczeblu samorządowym oraz pragnę pokazać moim rodakom, że jeżeli jesteśmy gdzieś "na chwilę", warto angażować się, mieć wpływ na to, co dzieje się wokół nas, na naszej dzielnicy, w naszym mieście. Swoją postawą pragnę inspirować do działalności społecznej i promować aktywne obywatelstwo w myśl słów Lorda Roberta Baden-Powella, który powiedział, że prawdziwe szczęście polega na czynieniu dobra wokół siebie.

W 2014 roku nie uzyskałam mandatu radnej, ale zdobyłam bezcenne doświadczenie w prowadzeniu kampanii wyborczej w Irlandii oraz pokazałam, że można i trzeba angażować się w życie społeczne i polityczne kraju zamieszkania. Tym doświadczeniem dzielę się z innymi liderami mniejszości narodowych w Irlandii poprzez zaangażowanie w działalność Forum Polonia, organizacji której mam przyjemność być członkiem Zarządu. Współpracując z Fundacją Szkoła Liderów oraz Instytutem Spraw Publicznych w Warszawie koordynowałam projekty aktywizacyjne, szkoląc liderów społeczności lokalnych i zachęcając ich do jeszcze większego zaangażowania społecznego i politycznego w kraju zamieszkania.

W 2016 roku za swoją działalność społeczną zostałam wyróżniona tytułem "Wybitnego Polaka w Irlandii" w kategorii "Osobowość", międzynarodowego konkursu Fundacji Godła "Teraz Polska". Statuetkę odebrałam podczas galii konkursu z rąk Szef Gabinetu Prezydenta RP Andrzeja Dudy – Sekretarza Stanu Pana Adama Kwiatkowskiego, Ambasadora RP w Irlandii Ryszarda Sarkowicza i Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" Krzysztofa Przybyła.

Promuję CSR (społeczną odpowiedzialność biznesu) i wspieram sektor pozarządowy. Zajmuje się działalnością społeczną, koordynuję projekty społeczne jak i kulturalne. Aktualnie wspieram w rozwoju kilka organizacji pozarządowych w Irlandii, w tym Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Irlandii, Forum Polonia oraz Polish Runners Club Ireland.

Od 2015 decyzją Ambasadora RP w Irlandii jestem członkiem Komitetu Sterującego Festiwalu pn. "PolskaEire", którego już czwartą edycję organizowaliśmy w 2018 roku. 

Jeżeli masz pytania, propozycje, problemy lub chciałbyś podzielić się ze mną swoimi przemyśleniami, serdecznie zachęcam do kontaktu.

Jeżeli chciałbyś więcej dowiedzieć się o moim doświadczeniu zawodowym, odwiedź mój profil na .

Agnieszka Wieczorkowska

Kontakt