Agnieszka Wieczorkowska

Działalność Społeczna

Jak sięgam pamięcią...

już w czasie studiów prawniczych pomagałam innym konstruować pisma, podania w różnych sprawach, pragnąc pomóc im uchronić się od negatywnych konsekwencji nieznajomości prawa. Potem jako studentka psychologii o specjalności klinicznej szukałam odpowiedzi na pytanie, jaki rodzaj wsparcia pomógłby najbardziej skutecznie pacjentom psychotycznym wrócić do funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie. Pomagałam w Stowarzyszeniu "Przyjazna Dłoń" w Gdańsku prowadząc warsztaty dla pacjentów dotkniętych chorobą psychiczną. Zaś każdą wolną godzinę poświęcałam na badanie systemu wsparcia rodzinnego pacjentów chorych na schizofrenie w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku. Pracę wolontarystyczną łączyłam z dziennymi studiami oraz pracą zawodową w korporacji ubezpieczeniowej, gdzie dla odmiany zajmowałam się HR, możliwościami wykorzystania potencjału pracowników oraz rozwojem fundacji.      

Pierwsze kroki w Irlandii...

Po przybyciu do Dublina rozpoczęłam pracę na wyższej uczelni, aby móc dzielić się wiedzą i doświadczeniem ze studentami w zakresie HR i wykorzystania psychologii w zarządzaniu. W 2012 roku współorganizowałam Dzień Kariery w Dublinie, którego celem była pomoc migrantom w świadomym planowaniu kariery zawodowej na irlandzkim rynku pracy. Zgłębiałam również swoje zainteresowania w zakresie zarządzania wielokulturowością w miejscu pracy, w tym zarządzania niepełnosprawnością, co było również tematem moich zainteresowań naukowych w ramach studiów doktoranckich. Jestem przekonana, że różnorodność stanowi wielką wartość – wnosi innowacyjność budując otwarte i nowoczesne społeczeństwo.

W latach 2012-2014 byłam członkiem Ballymun Intercultural Group - organizacji, która działała na rzecz podniesienia świadomości na temat wielokulturowości i promowania integracji społecznej na Ballymun - dzielnicy Dublina. W ramach tej współpracy w 2012, 2013 i 2014 organizowałam Dzień Kultur (The Intercultural Day), którego celem było przybliżenie kultury mniejszości narodowych tworzących nasze lokalne społeczeństwo. Wspierałam również tworzenie klas konwersacyjnych języka angielskiego dla migrantów oraz kursu języka irlandzkiego dla rodziców pragnących wspierać w nauce swoje dzieci.

W latach 2013-2014 współpracowałam z Polish Community Centre “Biblary” w Dublinie, gdzie współtworzyłam i współorganizowałam zajęcia dla naszych najmłodszych. W 2012 prowadziłam zajęcia dla rodziców na temat stymulowania rozwoju dzieci. Byłam organizatorem wielu imprez dla dwujęzycznych dzieci (Mikołajek, Andrzejek, Świątecznych Wiosek, zajęć artystycznych). W 2015 roku prowadziłam warsztaty dla rodziców na temat dwujęzyczności pn. "Jak poznawać świąt w dwóch i więcej językach".

Harcerska przygoda...

Od 2013 do 2017 roku byłam instruktorem ZHP Gromadki Skrzatów Związku Harcerstwa Polskiego o nazwie "Smartusie" w Dublinie. W latach 2014-2016 pełniłam funkcję drużynowej odpowiadając na pracę merytoryczną i funkcjonowanie jednostki, również jako child protection officer. W ramach działania jednostki harcerskiej organizowałam wiele przedsięwzięć dla dzieci, wyjść, wycieczek, spotkań z interesującymi gośćmi. W 2017 roku powołałam do życia kolejną jednostkę harcerską w Dublinie - Gromadę Zuchową ZHP o nazwie "Przyjaciele Lasu", w której również pełniłam funkcję drużynowej.

Od 2015 roku jestem członkiem Zarządu ZHP w Irlandii. Jako dyrektor ds. fundraisingu pozyskuję fundusze na działalność organizacji oraz koordynuję projekty mające na celu promocję harcerstwa jako skutecznej metody wychowawczej dwujęzycznych dzieci i młodzieży.

Działajmy razem!

We wrześniu 2013 roku uczestniczyłam w szkoleniu samorządowym w Irlandii organizowanym przez Forum Polonia oraz Szkołę Liderów Polonijnych. Od tego czasu byłam zaangażowana w kampanię społeczną pt. “Jesteś u siebie. Zagłosuj”, której celem było zachęcenie polskiej społeczności w Irlandii do udziału w wyborach lokalnych w 2014 roku.

Od 2014 roku jestem członkiem Zarządu Forum Polonia w Irlandii prowadząc projekty mające na celu zwiększenie partycypacji politycznej migrantów w Irlandii, szkoląc liderów środowisk migranckich w Irlandii, a także liderów polonijnych w Wielkiej Brytanii.

Pragnąc budować pozytywne relacje polsko-irlandzkie, jako członek Forum Polonia we wrześniu 2014 roku organizowałam wystawę i seminarium pn. "S jak Solidarność". W 2015 roku zostałam powołana przez Ambasadora RP w Dublinie - Pana Ryszarda Sarkowicza do komitetu sterującego festiwalu "PolskaEire".

W 2014 i 2016 roku organizowałam Zjazd Środowisk Polonijnych w Irlandii i szkolenia dla przedstawicieli organizacji polonijnych oraz koordynowałam takie projekty jak Local Leaders - program staży w Radzie Miasta Dublina oraz szkoleń liderskich dla przedstawicieli mniejszości narodowych w Irlandii.

Wszyscy jesteśmy częścią tego społeczeństwa...

W 2014-2015 roku byłam członkiem BADIG organizacji wspierającej osoby z niepełnosprawnością na Ballymun oraz Disability Focus Group przy Radzie Miasta Dublina. Efektem mojej pracy i oberwacji jest publikacja przybliżają zjawisko niepełnosprawności w Polsce i Irlandii (2016, Roczniki, Polish-Irish Society).

Rozwijanie organizacji...

Wspieram organizacje pozarządowe w obszarze opracowywania projektów, ich zarządzania i strategii fundraisingowych. Pracując wiele lat w fundacji korporacyjnej w Polsce zajmowałam się koordynowaniem projektów i pozyskiwaniem funduszy z  Europejskiego Funduszu Społecznego. W Irlandii, gdzie wspieranie sektora pozarządowego jest bardziej rozwinięte i wpisane w kulturę kraju, poznałam nowe strategie pozyskiwania funduszy na działalność NGO i wdrażam je w życie pozysując środki na działalność ZHP Hufiec w Irlandii, Polish Runners Club Ireland i Forum Polonia w Irlandii.

 

Kontakt